Hướng dẫn cách đọc giờ trong tiếng Anh cho người mới học

cách đọc giờ tiếng anh
4.7/5 - (61 bình chọn)

Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn đang tìm hiểu về cách đọc giờ nhưng chưa biết nhiều về mẫu câu để có thể thực hành. Với mục đích giúp cho người học có thể đọc giờ tốt hơn, bài viết này của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc giờ trong tiếng Anh.

cách đọc giờ tiếng anh

Cách đọc giờ kém (số phút trên 30)

Với cách đọc giờ kém, công thức của nó sẽ dùng đến từ “TO” trong câu để người nghe hiểu được ý nghĩa. Trong đấy, công thức của nó gồm có: Số phút + to + số giờ.

Ví dụ

 • Nếu bạn muốn đọc 8h40 thì đọc là twenty to nine, nghĩa tiếng Việt là 9 giờ kém 20 phút
 • 1h55 đọc tiếng Anh là five to two, dịch nghĩa tiếng Việt là 2 giờ kém 5 phút
 • 2h35 đọc tiếng Anh là twenty-five to three, dịch nghĩa tiếng Việt là 3 giờ kém 25 phút,…

Lưu ý

Trong cách đọc giờ kém, người học cần phải xác định rõ ràng những yếu tố sau:

 • Số phút trong tiếng Anh = 60 – số phút trong tiếng Việt
 • Số giờ trong tiếng Anh = số giờ trong tiếng Việt + 1

Cách đọc giờ hơn (số phút nhỏ hơn 30)

Để đọc giờ hơn trong tiếng Anh, người ta sẽ dùng từ “Past” để nói. Trong đó, công thức của nó là: Số phút + Past + số giờ.

Ví dụ

 •  7h20 sẽ đọc là twenty past seven, dịch nghĩa tiếng Việt là 7 giờ 20 phút
 • 11h20 sẽ đọc là twenty past eleven, dịch nghĩa tiếng Việt là 11 giờ 22 phút
 • 10h10 sẽ đọc là ten past ten, dịch nghĩa tiếng Việt là 10 giờ 10

Lưu ý: 15 phút trong tiếng Anh, đọc là a quarter

Khi này, 3h15 sẽ đọc là a quarter past three, dịch nghĩa tiếng Việt là 3 giờ 15 phút.

Cách đọc chung cho cả giờ hơn với giờ kém

Với cách đọc giờ này trong tiếng Anh, công thức chung sẽ là: số giờ + số phút

Ví dụ

 • 1h58 đọc là one fifty-eight, dịch ra nghĩa tiếng Việt là 2 giờ kém 2 phút
 • 8h05 đọc là eight O-five, dịch ra nghĩa tiếng Việt là 8 giờ 5 phút
 • 3h45 đọc là three forty-five, dịch ra nghĩa tiếng Việt là 4 giờ kém 45 phút

Trong đó, khi đọc số phút mà nhỏ hơn 10 thì thêm trước số đó số 0

Ví dụ:

 • 9h05 đọc là Night O-five, dịch nghĩa tiếng Việt là 9 giờ 5 phút.

Một số cách đọc giờ theo kiểu đặc biệt

Đọc giờ có số phút là 15 phút, các bạn sử dụng a quarter past.

Ví dụ

 • 7h15 đọc tiếng Anh là a quarter past seven, dịch nghĩa tiếng Việt là 7 giờ 15 phút
 • 12h45 đọc tiếng Anh là a quarter to one, dịch nghĩa tiếng Việt là 13 giờ kém 15 phút.

Hay khi nói về số phút 30 phút, chúng ta sẽ sử dụng từ half past

Ví dụ

3h30 đọc là half past three, dịch nghĩa tiếng Việt là 3 giờ 30 phút (lưu ý trường hợp này, các bạn không dùng đến từ half to mà chỉ sử dụng từ half past).

Trong trường hợp, số giờ hiện tại là tròn và không có số phút nào, các bạn sẽ dùng đến từ O’clock.

Ví dụ

 • 10h00 đọc là Ten O’clock, dịch nghĩa tiếng Việt là 10 giờ đúng
 • 5h00 đọc là Five O’clock, dịch nghĩa tiếng Việt là 5 giờ đúng

Một vài câu hỏi thường dùng trong cách đọc giờ tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi đọc giờ tiếng để đặt câu hỏi sẽ có cách hỏi như sau:

Bạn có thể xem giúp tôi mấy giờ rồi được không – Could you tell me the time, please?

Bây giờ là mấy giờ – What’s the time?

Bây giờ là mấy giờ – What time is it?

Bạn có biết mấy giờ rồi không – Do you know what time it is?

Còn nếu muốn hỏi về thời gian, sự kiện nào đó thì công thức các bạn dùng để đọc và hỏi sẽ là:  What time does S+V hoặc when does S+V

Các bạn hãy ghi những câu hỏi dạng này, để khi đọc thời gian và đặt câu hỏi thuận tiện hơn. Việc đó cũng giúp cho người nghe, hiểu rõ ý nghĩa bạn đang muốn hỏi mà đưa ra câu trả lời.

Kết luận

Từ những hướng dẫn của chúng tôi về cách đọc giờ trong tiếng Anh ở nội dung bài viết, các bạn đã hiểu và tự tin hơn trong cách đọc, thực hành của mình rồi chứ ạ. Các bạn lưu ý, công thức đọc giờ tiếng Anh đã phân chia ra rõ ràng dựa vào số phút, nên khi sử dụng các bạn cần nhớ rõ công thức nhé, tránh tình trạng nhớ nhầm muốn hỏi giờ kém lại thành giờ hơn và ngược lại.

hsvvn.vn

Các bài viết khác