Thông báo về việc xét duyệt học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm học 2014 - 2015 Thông báo về việc xét duyệt học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm học 2014 - 2015

Học bổng nâng bước thủ khoa là học bổng dành cho thủ khoa đầu vào của các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước có ...

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 triển khai rộng khắp trên nhiều mặt trận Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 triển khai rộng khắp trên nhiều mặt trận

  Web.ĐTN: Hơn 2 nghìn km đường giao thông nông thôn được xây mới; hơn 7 nghìn km đường được tu sửa; xây mới 231 cầu giao ...

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
30-07-2014

Tổng hợp Mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên

Tải về
133-HD/TWHSV 21-07-2014

Hướng dẫn Thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt" nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tải về
3065-CV/TWĐTN-TNTH 15-07-2014

Công văn triệu tập Hội nghị cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2013 - 2014

Tải về
129-TT/TWHSV 14-07-2014

Thông tri triệu tập Hội Nghị Ban Chấp Hành TW Hội SVVN và Cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc

Tải về
115-CV/TWHSV 04-07-2014

Công văn thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc năm học 2013 - 2014

Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
5624/BGDĐT-CTHSSV 09-10-2013

Công văn về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về