Danh sách người thắng cuộc Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2014 Danh sách người thắng cuộc Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2014

Chương trình kỹ năng quản lý tài chính 2014 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng VISA Việt Nam đã kết thúc. ...

Kết quả thi tuyển cán bộ công tác tại Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Kết quả thi tuyển cán bộ công tác tại Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

  Thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ làm việc tại Hội Sinh viên Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt ...

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
179 KH/TWHSV 27-10-2014

Kế hoạch đi cơ sở, kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015

Tải về
180 TB/HSV 25-10-2014

Kết quả thi tuyển cán bộ công tác tại Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Tải về
141/TWHSVVN 08-08-2014

Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tải về
Số 23 CT/TWĐTN-TNTH 10-09-2014

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015

Tải về
10-09-2014

Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương

Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
5624/BGDĐT-CTHSSV 09-10-2013

Công văn về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về