ĐH Luật TP.HCM - Sôi nổi Ngày hội nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XIX năm học 2014 - 2015 ĐH Luật TP.HCM - Sôi nổi Ngày hội nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XIX năm học 2014 - 2015

Nhằm giúp sinh viên có một cách nhìn tổng quan về việc nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để sinh ...

Khởi sự doanh nghiệp trong sinh viên Khởi sự doanh nghiệp trong sinh viên

Trong hai ngày 27, 28/9 tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Thành Đoàn, Chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng Khởi ...

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 23 CT/TWĐTN-TNTH 10-09-2014

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015

Tải về
10-09-2014

Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương

Tải về
Số 154 CT/BTK 09-09-2014

Chương trình công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2014-2015

Tải về
Số 152-CT/TWHSV 05-09-2014

Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015

Tải về
4446/BGDĐT-CTHSSV 20-08-2014

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
5624/BGDĐT-CTHSSV 09-10-2013

Công văn về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Tải về